Uydu ile Bütünleşik ve Içerik Merkezli Çalışan Bilişsel Ağlar

Kodu: 
116E245
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı