Understanding the Impact of Gender Violence Prevention Policies and Initiatives on Women in Istanbul

Proje Özeti: 

Bu bilimsel araştırma projesi, devlet tarafından cinsiyet şiddetini önlemek adına üretilen politikaları ve bu politikaların, eğer başarılı oluyorlarsa, kadına yönelik kültürel şiddeti engellemede nasıl rol aldığını incelemeyi amaçlamaktadır. Projemiz kapsamında kültürel şiddeti Galtung’un terimleriyle “din, ideolojiler, dil ve sanat gibi varlığımızın sembolik boyutunu oluşturan kültürün, yapısal şiddeti gerekçelendirme ve mazur gösterilmesinde kullanılması” (291) olarak tanımlıyoruz.

Kodu: 
18B04P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı