Üç Boyutlu Süperkütleçekim Kuramlarının Süpersimetrik Çözümleri

Kodu: 
116F137
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı