Türkiye’de Rekabet Politikası Uygulamaları, 1997-2020: Rekabet Kurulu Kararları Üzerine Bir İnceleme

Proje Özeti: 

Bu projenin amacı Türkiye’de 1994 yılında yürürlüğe giren 4054 sayılı Rekabet Kanununu uygulamakla yükümlü olan Rekabet Kurumu’nun 20 yılı aşan süre zarfındaki çalışmalarının değerlendirilmesi, Türkiye’de rekabet politikalarının uygulanmasına ilişkin istatistiki bulguların derlenerek alınan kararlarda belirleyici olan iktisadi ve diğer etkenlerin araştırılmasıdır. Kararlarla ilgili oluşturulacak istatistiki veri seti aracılığıyla ekonometrik kestirimler yapılarak rekabet politikası uygulamalarının iktisat teorisinin beklentilerine ne ölçüde uygun olarak geliştiği anlaşılmaya çalışılacaktır.

Kodu: 
20C01P6
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı