Türkiye’de Ortaöğretime Geçiş Sistemlerinin Analizi

Proje Özeti: 

Türkiye’de ortaöğretime geçiş sistemi son yıllarda pek çok kez değiştirilmiş; geçiş için uygulanmakta olan sınavların içeriği, yapılış şekli, öğrenci kitlesi ve sınav başarısına göre yerleşilebilen okul türleri de birçok değişime uğramıştır. Bu çalışmayla son 20 yıl içinde altı kez değişikliğe uğrayan ortaöğretime geçiş sisteminin, dönemin eğitim politikaları ve uygulamaları bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır.

Kodu: 
18D05P3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı