Türkiye ve Almanya’da “Alternatif” Okullar: Güdüleyici Temeller ve Benimsenen İlkeler Bağlamında Öğrenmede Teknolojiye Yaklaşım ve Sosyobilimsel Konularla İlişkileniş

Kodu: 
18D02P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Yürürlükte