Türkiye Covid-19 Değerler Çalışması

Proje Özeti: 

Bu proje, toplum değerlerinin Covid-19 pandemisi döneminde nasıl değiştiğini i) aile kurumu, ii) toplumsal cinsiyet, iii) kurumlar ve aşılara güven başlıkları altında araştıracaktır. Özellikle bireylerin doğurganlık eğilimlerinin, partner ilişkilerinin, ve ataerkil değerlerinin analizi yapılacaktır. Aynı zamanda, aşı olmak istemeyen vatandaşların profili ve aşı karşıtı görüşlerin belirleyici nedenleri ortaya çıkarılacaktır.

Kodu: 
21B08SUP2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Yürürlükte