Ts En 206 Standardında Donatı Korozyonu için Verilen Sınır Değerlerin Yalın ve Çelik Lifli Betonlarda Çatlak Oluşumu ve Yayılması Durumları da Göz Önüne Alınarak Değerlendirilmesi

Kodu: 
110M264
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı