Termal Aktif Gecikmeli Floresans (TADF) Özelliği Gösteren Malzemelerin Yapı-performans İlişkilerinin Tespiti: Kuantum Hesapsal Bir Çalışma

Kodu: 
118Z914
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı