Termal Aktif Gecikmeli Floresans (TADF) Özelliği Gösteren Malzemelerin Geri Sistem İçi Geçiş (RISC) Mekanizması ve Hızlarının Analizi: Kuantum Hesapsal Bir Çalışma

Proje Özeti: 

Önerilen BAP-M projesinde, TÜBİTAK 1001 projesinde çalışılması planlanmayan ve 2018 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalarda önemli olduğu görülen yeni parametreler çalışılarak TADF verimini etkileyen RISC mekanizması ayrıntılı olarak ele alınacak. Bu parametrelere ilave olarak, son iki yılda literatürde sıklıkla görülen yeni donor grupları da BAP-M projesinde ele alınacaktır.

Kodu: 
21B05M1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı