Tarsus Bölgesel Projesi: Faz VII

Proje Özeti: 

Tarsus-Gözlükule höyüğündeki yeni açmaların tümünde Ortaçağ kalıntılarının kaldırılması ve bütün kazılan alanda geniş bir bölgede ortaya çıkan ve Geç Tunç Dönemi'nin sonuna tarihlenen yerleşimin daha iyi anlaşılması planlanmaktadır. Hem güncel kazılardan ele geçen, hem de kazı depolarında bulunan eski Goldman kazılarından çıkmış olan arkeolojik malzeme uzmanları tarafından incelenmeye devam edecektir.

Kodu: 
22B09P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte