Sistem Biyolojisi Yaklaşımı ile Maya Hücrelerinde Glikoz Sinyal Taşıma Ağı Oluşturulması ve Analizi

Kodu: 
04HA502D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı