Sistem Bazlı Mühendislik Yaklaşımları ile İlaç Tasarımında Kullanılacak Hedeflerin Sfingolipid Metabolizmasında Saptanması

Kodu: 
06A504D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı