Rijitliği Ayarlanabilir Eklemli Kazıkların Yüksek Deplasmanlardaki Davranış

Proje Özeti: 

İnşaat mühendisliği uygulamalarında zemin dayanımının yetersiz olduğu durumlarda ve deplasmanların kontrol edilmesi amacıyla kazıklar yaygın olarak kullanılmaktadır. Düşey yükleri taşımak amacıyla göreceli olarak daha küçük çaptaki kazıklar yeterli performans gösterirken, yatay yükler altındaki kazığın yeterli performansı göstermesi için çok daha büyük çaplar ve ilave donatılar gerekmektedir. Ayrıca çok rijit olan sistemler kapasite aşımı durumunda kırılarak yatay kapasitenin tamamının kaybedilmesine ve yapının göçmesine sebep olmaktadır. Kazığın rijitliğinin ayarlanabilmesi, yatay deplasmanlara kontrollu bir şekilde olanak sağlarken, düşey kapasitenin güvenli sınırlar içinde kalmasını sağlayabilecektir. 

Kodu: 
18A04P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı