Prostat Kanseri ve Sinir Hücreleri Arasındaki İlişkiyi İncelemek İçin Mikro-cip Tasarımı (uPCa SİSTEM)

Proje Özeti: 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, sinirlerin hem kanser hücresi büyümesinde uyarıcı hem de metastazda önemli rol oynadığını göstermiştir. In vitro ortamda sinir-kanser hücresi etkileşimini araştırmak için halen farklı model sistemleri geliştirilmeye devam etmektedir. Burada, nöronlar ve prostat kanseri hücreleri arasındaki etkileşimi incelemek ve antinörojenik stratejilerin etkilerini araştırmak için yeni bir mikroakışkan kanal sistemi (µPCa) geliştirilecektir.

Alan: 
Kodu: 
17XM6
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı