The Political Economy of Fiscal Reform in the Ottoman Empire, 1774-1839

Proje Özeti: 

Osmanlı merkezî bütçe gelirleri on altıncı ve geç on sekizinci yüzyıllar arasında aynı seviyede kalmıştır. Aynı dönemde Avrupa ülkeleri vergi gelirlerinde büyük artışlar sağlamıştır. Bu projenin amacı Osmanlı İmparatorluğu'nda vergi toplama kapasitesinin durağanlığını açıklamaktır. Başlangıç hipotezi olarak, taşra seçkinlerinin şiddet araçlarına sahip olmasının, taşranın vergilendirilebilir artığın önemli bir bölümünü kontrol ettiği bir siyasî dengeye yol açtığı öne sürülmektedir.

Kodu: 
18B09D4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı