Osmanlı İmparatorluğu’nda Yolsuzluk

Proje Özeti: 

Bu projede, ilk olarak, Osmanlı tarihinde bir siyasal söylem olarak ve idari-mali bir pratik olarak “yolsuzluk” kavramının anlamının erken modern dönemden modern döneme kadar tarihsel süreç içinde dönüşümünün incelenmesi; ikinci olarak ise Tanzimat döneminde yolsuzlukla mücadele faaliyetleri ve bu çerçevede kurgulanan hukuki ve siyasi yapının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Kodu: 
22ZP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Sonuçlandı