Osmanlı Bürokratları ve Kamu Maliyesinin Temel Sorunları, 1876-1908

Proje Özeti: 

Projede İkinci Abdülhamid dönemi Osmanlı bürokratlarının mali sorunlara ilişkin görüşleri incelenecektir. Projenin ana kaynağını bürokratlar tarafından kaleme alınmış raporlar oluşturmaktadır. Osmanlı bürokratlarının ne ölçüde modern kamu maliyesi anlayışına sahip oldukları, maliyenin sorunlarına ilişkin görüşleri, çözüm önerileri ve kamu maliyesi enstrümanlarını uzun vadeli ekonomik büyüme yönünde kullanma eğilimleri ortaya konulacaktır.

Kodu: 
21ZP3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı