Origins of Early Individual Differences in Infant Attention: A Multi-method Study Involving Primiparous Mothers of Twins and Singletons

Proje Özeti: 

Özetlemek gerekirse, önerilen bu proje annelerin iyi oluş haline dair çeşitli faktörleri (i) doğum öncesi ve sonrası dönemde ele alarak; (ii) Türkiye ve Hollanda'daki tek doğan bebekli aileleri; (iii)Türkiye'de ise hem tek hem de sağlıklı ve riskli doğan ikiz bebekleri kapsayarak erken dönem dikkat becerisindeki bireysel farklılıklara dair derinlemesine bir incelemeyi hedeflemektedir.

Kodu: 
19D05SUP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı