Okratoksin A (OTA)'nın MAPK/ERK1/2 Sinyal İletim Yolağının Aktivasyonunda GPCR'ların Rollerinin Araştırılması

Kodu: 
121Z300
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Yürürlükte