Öğrenim Dili İngilizce Olan Üniversitelerde Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Dil Kullanımı Deneyimlerinin Çokdillilik ve Dilbilimsel Stratejilerin Kullanımı Açısından İncelenmesi

Proje Özeti: 

Bu çalışma, üniversite eğitmenlerinin İngilizce dilinde eğitimin (İDE) kavramsallaştırmasına ve İDE bağlamlarındaki uygulamalarına odaklanmaktadır. Çalışmanın bulgularının, Türkiye bağlamında İDE'nin kavramsallaştırılması ve uygulanması arasındaki ilişkiyi göstermesi ve yüksek öğretimde İDE verimliliğini artırma potansiyelini ortaya koyması beklenmektedir.

Kodu: 
22D06P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte