Numune Ölçeğindeki Koordine İkizlenme Bantlarının Yayılma Hızlarının Ölçümü

Proje Özeti: 

İkizlenme, düşük yoğunlukları sebebiyle geniş ölçekte araştırılan Magnezyum alaşımlarında, baskın olan nadir bir deformasyon mekanizmasıdır.

Kodu: 
22AM3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Sonuçlandı