NLRP7 Mutasyonu Taşıyan Mol Gebelik Hastasından Elde Edilen İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre(İpkh) Modelinde Trofoblast OLGUNLAŞMA Yolaklarının RNAseq ve Genomik Metilasyon Profillemesi ile Haritalanması

Kodu: 
217Z131
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı