NiTi Şekil Hafızalı Alaşımın Gerilim Altında Martensitik Faz Dönüsümünün Mikromekanik Modellenmesi

Kodu: 
118C373
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı