Narratives of Sociological Theory: Historical Interpretations and Trajectories Underpinning Theories of Democracy, Development, and Sovereignty

Proje Özeti: 

Tarihsel sosyoloji alanında gerçekleşecek bu proje, Büyük Finlandiya Dükalığı’ndaki demokratikleşme süreci ve egemenlik arasındaki ilişkiyi ve Doğu Avrupa’nın sınır imparatorlukları -başta Rusya ve Osmanlı olmak üzere- ve onlara bağlı postemperyal topluluklar arasında dolaşıma giren kalkınmacı fikirlerin yayılmasını incelemektedir.

Kodu: 
21B08SUP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı