Naif Epistemoloji: Bilgi Türleri Hakkındaki Düşüncelerin Gelişimsel Kökenleri

Proje Özeti: 

Başkalarının bilgi durumlarını anlamak en önemli yetilerimizden biri olup, çocuklar için özellikle önem taşımaktadır. Önerilen projenin amacı 4-10 yaş aralığındaki çocukların bilginin doğasına dair düşüncelerini gelişimsel perspektiften incelemektir.

Kodu: 
20B07P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı