Modifiye Edilmiş TiO2 Üzerinde Sudan Fotokatalitik Hidrojen Üretimi

Proje Özeti: 

Bu projede, Pt ve Au yüklenmiş TiO2 üzerine ince bir iyonik sıvı tabakası ile kaplanarak elde edilen fotokatalizörler kullanılacaktır. Reaksiyon testleri, yarı kesikli bir cam reaktörde ve ksenon ark ışığı altında yapılacak, üretilen hidrojen gas kromatografı ile analiz edilecektir.

Kodu: 
21A05P3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı