Melanom Antijenlerine Spesifik T Hücresi Reseptörleri ile Modifiye Edilen Doğal Öldürücü Hücrelerin Kanser Aşısı Olarak Geliştirilmesi

Kodu: 
218S897
Fon: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Yürürlükte