Lityum-Sülfür Pillerin İyonik Sıvı Elektrolit Kullanılarak Geliştirilmesi; İyonik Sıvı Yapısı, Lityum Polisülfid Çözünürlüğü Ve Batarya Performansının Kritik İlişkisi

Kodu: 
221M542
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte