Kurum Kümelerinde Boyun Vermenin Modellenmesinin ve Işık Saçılımı Davranışına Etkisinin İncelenmesi

Proje Özeti: 

Kurum parçacıkları, yanma işlemi sırasında topaklanırken boyun verir ve boyunlaşma, kurumun ışınımsal davranışı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kurum topaklarında boyunlanmanın farklı yöntemler kullanılarak modellenmesi, polarize olmayan ışık altında saçılma davranışı dikkate alınarak incelenecek ve modeller, literatürden elde edilen deneysel verilerle karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

Kodu: 
22A06P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Sonuçlandı