Kolon Kanserinde Upconversion Nanoparçacıklar ile Fotodinamik Tedavi Yönteminin Geliştirilmesi

Proje Özeti: 

Bu projede, en az zararla dokuya nüfuz özelliği yüksek 980 nm kızılötesi laser ile buna uygun soğurma özelliğine sahip upconversion nanoparçacıkların (UCNP’ların) ışık çevirici özelliğini kullanıp Merosiyanin-540 (MC540) ve çinko-ftalosiyanin (ZnPc) fotosensitizanlarını eş zamanlı aktive ederek kolon kanser türü üzerinde FDT etkinliğini incelemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, son zamanlarda UCNP-FDT ile ilgili yoğun olarak yapılan literatürdeki çalışmalar ve FDT üzerine daha önce yaptığımız araştırmalar (BAP9821 ve BAP12321) bu projenin temelini oluşturacaktır. UCNP’lar, % 20 Yb ve % 2 Er katkılı NaY4 olarak sentezlenecek, etrafı toksisitesini azaltmak ve fotosensitizanları yüklemek için gözenekli silika ile kaplanacaktır (UCNP@mSiO2). İstenmeyen ilaç salınımını engellemek ve yüzeyi ph-duyarlı yapmak için APTES-Au yüzeye bağlanma aşamasının ardından MC540 ve ZnPc fotosensitizanları parçacığa yüklenecektir. In vitro deneyleri sırasında, nano-yapıların dozu ile laserin gücünü belirlemek için toksisite ölçümleri yapılacaktır ve MC540 ve / veya ZnPC yüklü UCNP'ların FDT performansı kontrol grubuyla karşılaştırılacaktır. Bu süreçte hücre canlılığı MTT testi ile izlenecektir.

Alan: 
Kodu: 
20XP5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı