Kinazoline Türevlerinin pKa Değerlerinin Hesapsal Yöntemlerle Araştırılması

Proje Özeti: 

Bu araştırma, moleküllerin elektrostatik yükleri, DFT tanımlayıcıları ve izodesmik tepkimeler aracılığı ile 46 farklı kinazolin türevinin pKa değerlerinin belirlenmesi için geçerli bir protokol arayışını kapsamaktadır. Bu çalışmadan elde edilecek olan korelasyonlar, diğer ilaç türevlerinin pKa’larının doğru bir şekilde tahmin edilmesini mümkün kılacaktır.

Kodu: 
22B05P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Sonuçlandı