Katalitik Kuru Reformlama ile Gliserol-Sentez Gazı Çevriminin Deneysel ve Hesaplamalı İncelenmesi

Proje Özeti: 

Fosil yakıtla çalışan taşıtların neden olduğu zararlı emisyonlar için izin verilen salınım üst sınırlarının düşürülme gerekliliğinden dolayı biyodizel gibi yenilenebilir yakıtlara olan ilgi giderek artmakta olup, bu durumun yakın gelecekte daha da belirgin şekilde sürmesi beklenmektedir.

Kodu: 
18A05M1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı