Karbondioksitin İyonik Sıvı Kaplanmış TiO2 Üzerinde Fotokatalitik İndirgenmesi

Proje Özeti: 

Bu projede, Pt yüklenmiş TiO2 üzerine ince bir iyonik sıvı tabakası ile kaplanarak elde edilen fotokatalizörler CO2’nin fotokatalitik olarak indirgenmesinde kullanılacaktır. Reaksiyon testleri gaz fazında, dolgulu bir cam kolonda ksenon ark ışığı altında yapılacak, ürünler gas kromatografı ile analiz edilecektir. Ayrıca fotokatalizörlerin XRD, SEM, UV-vis ve FTIR testleri yapılacaktır.

Kodu: 
21A05D8
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı