İşaret Dilinde Anahtar Sözcük Arama Sistemlerinin İyileştirilmesi̇

Proje Özeti: 

Bu projede işaret dilinde anahtar sözcük arama için aşağıdaki geliştirmeler önerilmiştir: çizge evrişimsel sinir ağları yerine çizge dikkatli sinir ağlarından oluşan yeni bir video kodlayıcının geliştirilmesi, sorguların kendi aralarındaki ilişkinin daha iyi tespit edilmesi için dönüştürücü temelli bir sorgu kodlayıcının tasarlanması ve sistemin sınıflandırma kaybı yerine benzerlik tabanlı kayıplarla eğitilmesi.

Kodu: 
22AP4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte