IRF4 Transkripsiyon Faktörünün beta-Katenin Yolağı Üzerindeki Etkisinin Melanom Hücreleri Bağlamında in Vitro İncelenmesi

Kodu: 
22BP3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Sonuçlandı