İnhibitörlü Hemofili A Hastalarında Intron 22 Inversiyon Mutasyonunun ve Büyük Delesyon Southern Blot Yöntemi ile Saptanması

Kodu: 
05HB103
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı