Grafen Koloyit Yapıların Termo-Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi

Proje Özeti: 

Bu çalışmada grafen-su nanoakışkanlarının ısıl, optik ve reolojik davranışları, gecikme olgusuna odaklanılarak, deneysel olarak incelenecektir. Kararlı nanoakışkan üretim yöntemi belirlenecek, nanoakışkanların yapısı ve kararlılığı incelenecektir. Reolojik davranış farklı sıcaklık ve kayma oranlarında, gecikmeye davranışına odaklanılarak incelenecektir. Numunelerin oda sıcaklığındaki ısıl iletkenlikleri ve dalgaboyuna bağlı absorbansı da incelenecektir.

Kodu: 
19A06P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte