Gelişmekte Olan Ülkelerde Ortodoks Olmayan Merkez Bankası Politikası Tahmini: Türkiye Örneği

Proje Özeti: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs 2010 itibariyle yeni bir para politikası yapısını uygulamaya koydu ve banka tarafından, faiz koridoru, yeni para politikası aracı olarak tanıtıldı. Bu çalışmada, yeni dönemde, para politikasında ki değişimler incelenecektir.

Kodu: 
17C01P4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı