G Proteinler ile Bağlantılı Reseptörlerde (GPCRs) İçsel Dinamik ve Alosteri İşlevsel Seçiciliği Nasıl Belirler?

Kodu: 
118Z915
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı