Firma Konsantrasyonu ve Faktör Payları - Ülkeler Arası Analiz ve Teori

Proje Özeti: 

Bu çalışma, artan firma konsantrasyonu ile faktör paylarının evrimi arasındaki bağlantıları ampirik ve teorik olarak araştıracaktır. Faktör payları 24 ülke için hesaplanacak ve yoğunlaşma oranları ile birlikte ampirik olarak analiz edilecektir. Ayrıca yeni bir teorik model kurulacak ve sayısal olarak simüle edilecektir.

Kodu: 
20C01D7
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı