Fictional Travel Narratives in 18th-century British Novels

Proje Özeti: 

Bu projenin amacı hiciv ve parodi kullanarak hayali seyahatler anlatan yaklaşık yirmi adet onsekizinci yüzyıl İngiliz romanının incelenmesi ve bunların İngiliz romanının gelişimindeki yerinin tartışılmasıdır. Roman türünün başlangıcı ve ondokuzuncu yüzyıl gerçekçi romanına evrimini anlatan roman teorileri, bu türü ideal kahramanlar ve doğaüstü olaylar içerebilen epik ve romans türlerinden bir kopuş olarak tanımlamışlardır.

Kodu: 
18B04SUP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı