Experience-driven (ed)-DBS to Improve Motor Symptoms in the Hemiparkinson Rat Model

Proje Özeti: 

Bu çalışmanın amacı; yol dolgusunda geogrid donatı kullanılmasının bu yapıların sismik performansına etkilerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada gerçekleştirilecek tam ölçekli arazi çalışması ile nümerik çalışmaların validasyonunun yapılması hedeflenmiştir.

Alan: 
Kodu: 
20XSUP3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Yürürlükte