Endodontik Aletlerde Mekanik Hasar Türleri

Proje Özeti: 

Diş eğelerinin hasar mekanizmalarını belirlemek amacıyla bir hesaplamalı yöntem geliştirilecektir. Analiz sonuçları kullanılarak çeşitli yorulma ömrü belirleme yöntemleri değerlendirilecek ve literatürdeki eğe ömrü verileriyle karşılaştırılacaktır.

Kodu: 
21A06D6
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Yürürlükte