ELF-awareness in English Language Teaching and Learning in Higher Education

Proje Özeti: 

Bu çalışmada İnglizce'nin ortak dil olarak kullanımı bakış açısının üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarında İngilizce’nin öğretimi ve öğrenimine olan etkisine bakılmaktadır. Çalışma temelde İngilizce'nin ortak dil olarak kullanımı farkındalığının İngilizce müfredata ve ders malzemelerine entegre edilmesine ve bunun öğrencilerle öğretmenler tarafından nasıl karşılandığının araştırılmasına odaklanmaktadır.

Kodu: 
19D06D3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı