Eksensel Kiral O-Triflorometil Fenil Tiyohidantoin Bileşikleri Üzerinde Asimetrik Sentez Çalışmaları

Proje Özeti: 

Bu projede, alanin esterinin (S) ve (R) formlarından başlanarak eksensel kiral amino asit türevleri olan 5R ve 5S 3- o-trifloro metil fenil-5-metil tiyohidantoinler P yada M selektif olarak sentezleneceklerdir.

Kodu: 
19B05P8
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı