Edebiyat ve Türkiye Devleti: Türkçe Edebiyat Tarihine Yargılanan Roman ve Öyküler Üzerinden Bakmak

Proje Özeti: 

Bu doktora projesi temelde, Türkiye’de yargı sürecine tabi olmuş kurmaca edebiyat (romanlar/öyküler) üzerinden erken Cumhuriyet döneminden günümüze uzanan Türkçe kurmaca tarihini yeniden değerlendirmeyi amaçlar. Çalışma Türkiye’de edebiyata edebiyat-ideoloji, edebiyat-hukuk ve edebiyat-devlet ilişkileri çerçevelerinden bakıldığında politik iktidarların Türkçe kurmacanın genel seyrini her zaman biçimlendirmeyi amaçladıklarını ileri sürmektedir.

Kodu: 
18B10D3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı