Double Perturbative Expansion of the Quantum Action

Proje Özeti: 

Bu projede, kuantum eyleminin, iki parametreye bağlı açılımını ve bunun pertürbatif olmayan fizik üzerindeki anlamını incelemeyi öneriyoruz.

Kodu: 
20B03D1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Yürürlükte