Döngüsel Yüklemenin ve Sıcaklığın CoNiAl Şekil Hafızalı Alaşımın Kırılmasına Etkisi

Proje Özeti: 

Proje, farklı sıcaklıklarda CoNiAl ŞHA’da ŞH&SE’nin kırılmaya etkisini araştırmaktadır. Çekme testlerinden DIC kullanılarak gerilim-gerinim eğrileri çizilir; mekanik özellikler, SE&ŞH görülen sıcaklıklar belirlenir.

Kodu: 
21A06D1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Yürürlükte