Dışadüşenler, Sıralı İstatistikler ve Konsantrasyon Eşitsizlikleri

Proje Özeti: 
Aykırı değerler için kapsayıcı ve iyi tanımlanmış bir matematiksel kuram henüz oluşturulamamıştır. Güncel yaklaşımların, özellikle de örneklemin oluşturulduğu dağılımın ağır-kuyruklu dağılım olduğu durumlarda, çeşitli eksikleri vardır. Bu araştırmanın amacı aykırı değer kavramına yönelik matematiksel tanımlardan beklemeye alışkın olduğumuz kesinlik ölçütlerini karşılayabilecek bir yaklaşım geliştirmektir.
Kodu: 
20B06P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı